Betaling

Det er to måter å løse dette på; med bankkort og med faktura.

Bankkort
Det er mulig å betale reisen deres med kort hos oss.
Betalinger med kort belastes med et gebyr.
Gebyrprosenten ligger på 2 % per betaling og dekker kostnadene vi har ved korttransaksjoner.

Faktura
Dersom dere ikke oppgir at dere ønsker å betale med kort ved bestilling vil vi sende faktura til dere.
På fakturaene vi sender legger vi på et fakturagebyr på NOK 75,- per bestilling.

Er det noe som er uklart, eller dere ønsker mer informasjon, kontakt oss.