Din reise

Få oversikt over din reiserute via www.checkmytrip.com.
Benytt ditt referansenummer og etternavn og få tilgang til din oppdaterte reiserute.

For alle reiser anbefaler vi at man registrerer seg på www.reiseregistrering.no.
Her kan man registrere kontaktinformasjon hos Utenriksdepartementet, slik at UD lettere kan komme i kontakt med deg om noe skulle oppstå på ditt reisemål.