Dine rettigheter som flypassasjer

Dersom flyet skulle være innstilt, forsinket, om du skulle ha behov for assistanse eller benytte deg av din klagerett. Nyttig informasjon om dette kan du finne på Luftfartstilsynets
hjemmeside