EUs svarteliste over flyselskap

Flyselskap med driftsforbud i EU

EU oppdaterer fortløpende sin liste over flyelskap som har driftsforbud i EU, den såkalte ”Blacklist”.

Utenfor EU er det dessverre stadig noen flyselskapr, som ikke oppfyller essensielle sikkerhetskrav. Hvis du skal reise utenfor EU er det derfor viktig, at du holder deg orientert om disse selskapene og risikoen ved å fly med dem.

Les EUs svarteliste her