Gruppereiser med JTB Norway

Det er mange grunner til at man reiser som en gruppe: Årets viktigste messe foregår i utlandet, ledelsen må samles, både ledelsen og de ansatte har behov for ny inspirasjon under andre og nye forhold eller firmaets dyktigste selgere har fortjent en bonus i form av en reise. Uansett formål; det er besparelser ved å reise som en gruppe.

JTB Norway har på alle sine kontorer et antall spesialister på gruppereiser. Vi arrangerer gruppereiser i hele verden og har etterhvert opparbeidet oss meget god kjennskap til en rekke destinasjoner som egner seg godt for grupper. Eksotiske Japan er en av våre store satsningsdestinasjoner og også her har vi lang erfaring med gruppereiser.

Les mere om gruppereiser på vår side her >>

Ved å la JTB Norway arrangere alle de praktiske detaljer rundt turen, kan arrangøren og deltagerne konsentrere seg om reisens egentlige formål.

Det som kjennetegner en gruppereise er at innholdet alltid tilpasses virksomhetenes behov. Innholdet skreddersys i hvert enkelt tilfelle om det gjelder turer som skal motivere medarbeiderene, premieringsturer eller turer som skal gi faglig inspirasjon.

JTB Norway har en solid støttespiller på nesten enhver destinasjon i Tumlare Corporation som igjen har størstedelen av sine aktiviteter innenfor gruppereiser. Gjennom Tumlare Corporation oppnår JTB Norway økt adgang til hotellrom – også i perioder som ellers er vanskelige.

Da formålet med en gruppereise vil styre arrangementet, anbefaler vi alltid et personlig møte mellom dem og en av våre gruppespesialister. Vår erfaring er at dette skaper god dialog og at misforståelser unngås. Selv den minste misforståelse kan være katastrofal hvis den først oppdages når reisen er påbegynt!

De er alltid velkommen til å kontakte oss for et uforpliktende møte vedrørende en gruppereise. Etter et slikt møte vil de, om det ønskes, motta et skriftlig tilbud fra oss.