Innreiseregler til USA

Husk å søke om ESTA senest 72 timer før avreise.
ESTA kan søkes om via www.usa.no og har erstattet de grønne blankettene man tidligere fikk delt ut på flyet.
Registreringen av ESTA er gyldig i 2 år og alle land som er inkludert i Visa Waiver Program kan søke om ESTA.
Det finnes noen unntak dersom man nylig har besøkt land som Iran, Irak, Syria, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.

Norske pass må være maskinlesbare (elektroniske) for å kunne benytte ESTA. Passene anbefales å ha en gyldighet på minimum seks måneder etter hjemreise fra USA:
Dersom man ikke har et maskinlesbart pass, for eksempel reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument), humanitært arbeid (blått reisedokument) eller nødpass må man ha visum.
Mer informasjon kan man finne her