Reiseinformasjon

Pass og visum
Det er viktig at du i god tid før avreise undersøker om landet du skal besøke har spesielle krav til passet eller om du må ha visum.
Dette kan du gjøre via hjemmesiden til regjeringen, hvor det står nyttig informasjon om de forskjellige landene. Hjemmesiden finner du her

Innreiseregler til USA
Husk å søke om ESTA senest 72 timer før avreise.
ESTA kan søkes om via www.usa.no og har erstattet de grønne blankettene man tidligere fikk delt ut på flyet.
Registreringen av ESTA er gyldig i 2 år og alle land som er inkludert i Visa Waiver Program kan søke om ESTA.
Det finnes noen unntak dersom man nylig har besøkt land som Iran, Irak, Syria, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.

Norske pass må være maskinlesbare (elektroniske) for å kunne benytte ESTA. Passene anbefales å ha en gyldighet på minimum seks måneder etter hjemreise fra USA:
Dersom man ikke har et maskinlesbart pass, for eksempel reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument), humanitært arbeid (blått reisedokument) eller nødpass må man ha visum.
Mer informasjon kan man finne her

Din reise
Få oversikt over din reiserute via www.checkmytrip.com.
Benytt ditt referansenummer og etternavn og få tilgang til din oppdaterte reiserute.

Dine rettigheter som flypassasjer
Dersom flyet skulle være innstilt, forsinket, om du skulle ha behov for assistanse eller benytte deg av din klagerett. Nyttig informasjon om dette kan du finne på Luftfartstilsynets hjemmeside